История

ИСТОРИЯ

АКО ЧОВЕК   НЕ  Е  СПОСОБЕН   ДА  СЕ ПРИДВИЖВА САМОСТОЯТЕЛНО, ТО  ТОВА НЕ  ЗНАЧИ,  ЧЕ  НЕГОВИЯТ  ЖИВОТ  ТРЯБВА  ДА  БЪДЕ  ЗАТВОРЕН  МЕЖДУ  ЧЕТЕРИ СТЕНИ.

Повече

Услуги

ТРАНСПОРТ

ДА ПОДАРИМ РАДОСТ НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ! ИНИЦИАТИВА НА “Нова кар – Марсел”

Повече

Към кого е насочена нашата услуга

Нова кар осъществява  превоз на трудно подвиждни хора  и хора в инвалидни колички по индивидуална заявка. Нашият автомобил е оборудван със специални средства за комфортно придвижване  на хора в инвалидна количка. При превоза има място и за придружител.

Нашият екип е преминал през обучителен курс за обслужване на специализиран автомобил с рампа.

Без ограничения във възрастта, до работа, училище, медицински и рехабилитационни центрове, на кино, театър или просто на разходка.

Заявка предварителна не по-рано от един ден. При необходимост може да отмените направената заявка.